BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Piszu

I N F O R M A C J A
POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PISZU

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI:

1. Skład Powiatowej Komisji Wyborczej:
1) Jacek Orłowski - Przewodniczący
2) Elżbieta Targońska - Z-ca Przewodniczącego
3) Jolanta Kozioł - Członek
4) Kamila Rękawek - Członek
5) Halina Liszka - Członek
6) Józef Chmura - Członek
7) Bogusław Trupacz - Członek

2. Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej:
Pisz, Pl. Daszyńskiego 7 [Ratusz], pokój nr 2, tel. (0-87) 423 35 05 wew. 23.

3. Czas pracy Komisji:
- od dnia 04 października 2006r. do 12 października 2006r.
od poniedziałku do piątku w godz. od 11:00 do 17:00.

- w dniu 13 października 2006r.
w godz. od 11:00 do 24:00.

- od dnia 16 października 2006r.
od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 do 17:00.Przewodniczący
Powiatowej Komisji Wyborczej
/ - / JACEK ORŁOWSKI

Data powstania: wtorek, 3 paź 2006 12:48
Data opublikowania: wtorek, 3 paź 2006 12:54
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 cze 2007 08:55
Opublikował(a): Monika Mentel
Zaakceptował(a): Edyta Polak
Artykuł był czytany: 2035 razy