BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

w sprawie udzielenia PW i K Spółka z o. o. w Piszu pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków z oczyszczalni w Turowie do rowu meliracyjnego

Nowa strona 1

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 89 i 90 k. p. a. (Dz. U. nr  98  z  2000 roku,  poz. 1071) oraz  art. 127 ust. 6

ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. nr 115, poz. 1229 ze zmianami)

 

 

 

 

S T A R O S T A

P O W I A T U    P I S Z

 

 

 

 

podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie udzielenia      

                                                                                                              

Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Piszu

pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków z oczyszczalni w Turowie do rowu meliracyjnego

 

 

 

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi  i  wnioski w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  ul.  Warszawska 5, pokój nr 3B.

Żadne wnioski i zarzuty zgłoszone po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

               

 

 

 

 

Pisz, 2006-02-03                                                                                                            Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa,

                                                                                                                                        Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska

                                                                                                                                        i Gospodarki Wodnej

                                                                                                                                       inż. Antoni Długołęcki        

                                                                                                                                                                         

 

Data powstania: wtorek, 7 lut 2006 09:37
Data opublikowania: wtorek, 7 lut 2006 10:03
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 lut 2006 08:03
Opublikował(a): Małgorzata Połomska
Zaakceptował(a): Antoni Długołęcki
Artykuł był czytany: 1659 razy