BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Budowa linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami

Informacja

o braku sprzeciwu do zgłoszenia

 

WZB.6743.I.12.2020

 

                              Zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm. ) infioormuję, że 23 marca 2020 roku wpłynęło zgłoszenie PGE Dyustrybucja S.A. dotyczące budowy linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami zlokaliowanych na Dz. 35, 38/48, 38/47, 38/36, 38/35, 38/25, 38/51, 38/52, 44/4, 44/3, 44/2 Obręb Zdory, gm. Pisz

Na ww. zgłoszenie nie wniosiono sprzeciwu.

Data powstania: środa, 15 kwi 2020 10:28
Data opublikowania: środa, 15 kwi 2020 11:18
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 maj 2020 10:00
Opublikował(a): Paula Siwik
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 136 razy