BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedłużenie terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu w ramach otwartego konkursu

Informujemy, że zmianie ulegają terminy:

składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu

w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w roku 2020 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szczegóły w załączeniu.

 

 

  1. Zmianie ulega termin składania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w roku 2020 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wskazany w części VI pkt. 1 załącznika do Uchwały Nr 11/54/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25 lutego 2020.
  2. Część VI pkt. 1 Załącznika do Uchwały Nr 11/54/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25 lutego 2020 otrzymuje brzmienie: Termin składania ofert upływa w dniu 31 marca 2020 r.
  3. Zmianie ulega termin rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w roku 2020 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w 3 ust. 3 ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wskazany w części VII pkt. 1 załącznika do Uchwały Nr 11/54/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25 lutego 2020.
  4. Część VII pkt. 1 Załącznika do Uchwały Nr 11/54/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25 lutego 2020 otrzymuje brzmienie: Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16 kwietnia 2020 r.Szczegóły w załaczonej uchwale.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 13 mar 2020 12:58
Data opublikowania: piątek, 13 mar 2020 13:10
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 mar 2020 11:49
Opublikował(a): Aneta Ofman
Zaakceptował(a): Aneta Ofman
Artykuł był czytany: 193 razy