BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Przebudowa linii kablowej

INFORMACJA

o braku sprzeciwu do zgłoszenia

 

WZB.6743.I.20.2019

 

                               Zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) informuję, że 06 sierpnia 2019 roku wpłynęło zgłoszenie Energy Solar 15 Sp. z o.o. dotyczące

przebudowy odcinka linii napowietrznej NN 0,4 kV zlokalizowanej na dz. 199 obręb Łupki, gm. Pisz.

 

Na ww. zgłoszenie nie wniesiono sprzeciwu.

Data powstania: środa, 28 sie 2019 07:50
Data opublikowania: środa, 28 sie 2019 07:56
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 wrz 2019 14:24
Opublikował(a): Paula Siwik
Zaakceptował(a): Damian Olszyński
Artykuł był czytany: 121 razy