BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Linia kablowa NN 0,4 kV

Informacja

o braku sprzeciwu do zgłoszenia

 

WZB.6743.I.19.2019

 

                                Zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186), informuję, że 22 lipca 2019 roku wpłynęło zgłoszenie PGE Dystrybucja S.A.dotyczące budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV, zlokalizowanej na dz. nr 73/2, 53, 56, 73/4, 81, 99/1, 99/3, 99/6 obręb Łysonie, gm. Pisz.

 

Na ww. zgłoszenie nie wniesiono sprzeciwu.

Data powstania: wtorek, 13 sie 2019 11:12
Data opublikowania: wtorek, 13 sie 2019 11:20
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 wrz 2019 13:48
Opublikował(a): Paula Siwik
Zaakceptował(a): Damian Olszyński
Artykuł był czytany: 189 razy