BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Autorzy

Lista wszystkich autorów serwisu

Imię i Nazwisko Funkcja
1 Adam Czartoryjski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piszu
2 Adrian Kempski Informatyk
3 Adrian Zajączkowski Mł. Referent Wydziału Geodezji ...
4 Agnieszka Grądzka Dyrektor PPPP-Pisz
5 Agnieszka Waruszewska Aspirant Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
6 Agnieszka Waszkiewicz Referent Wydz. Strategii, Rozwoju ..
7 Andrzej Lewandowski Nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących
8 Andrzej Tkacz specjalista ds. obsługi w zakresie zam publicznych
9 Aneta Ofman P.O. Naczelnika Wydz. Promocji....
10 Anna Grodzka Dyrektor Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego
11 Anna Kurpiewska
12 Anna Stachelek Inspektor w PZEASiP
13 Anna Stachelek wydz Edu
14 Antoni Długołęcki Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa ...
15 Artur Brózio Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piszu
16 Barbara Duda pośrednik
17 Barbara Koprowska Skarbnik Powiatu Piskiego
18 Barbara Kuźma Kier. Adm-Gosp. Zespołu Szkół Ogólnokształcących
19 Barbara Pyskło Referent Wydz. Komunikacji i Transportu
20 Beata Dębińska Naczelnik Wydz. Zagospod. Przestrz. i Budownictwa
21 Beata Polkowska St.Specjalista Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
22 Beata Sokołowska Naczelnik Wydziału Promocji ....
23 Beata Szczyrów Pośrednik
24 Bogumiła Bukowska St. Ref. ds. Adm.Zespółu Szkół Zawodowych w Piszu
25 Bożena Borkowska Inspektor Wydziału Geodezji ...
26 Bożena Marcińczyk St. Ref. ds. Adm.Zespółu Szkół Zawodowych w Piszu
27 Bożena Ziółkowska Inspektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa ...
28 Czesław Pieczyński Dyrektor ZSO w Orzyszu
29 Damian Olszyński Informatyk
30 Danuta Wolska Specjalista ds. technicznych PPPP w Piszu
31 darek
32 Dariusz Charubin Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej
33 Dariusz Gwiazda Naczelnik Wydz. Geodezji, Kartografii i Katastru
34 Dariusz Pieklik Kier. Sekcji ds. Kontrl-Rozp. PSP w Piszu
35 DARIUSZ RAKOWSKI INFORMATYK
36 Dariusz Szabłowski Administrator/informatyk SPZOZ w Piszu
37 Dorota Boratyńska PO Kierownika dz. Org-Adm. PUP w Piszu
38 Dorota Darda Dyrektor PZEASiP w PIszu
39 Dorota Darda Wydz. Edu
40 Dorota Kubiak Nauczyciel w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych
41 Dorota Płochocka-Siejwa Naczelnik Wydziału Geodezji .....
42 Dorota Wlazłowska INSPEKTOR DS. ZDROWIA, KULTURY i SPORTU
43 Edyta Makowska Pośrednik
44 Edyta Polak Sekretarz Starostwa Powiatowego
45 Elwira Świetlicka Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
46 Elżbieta Balicka Kierownik Planowania Nadzoru i Zam.Pub. w PZD Pisz
47 Elżbieta Nowińska Inspektor Wydz. Komunikacji i Transportu
48 Elżbieta Piworowicz wydz. Edu
49 Emilia Just Referent Wydziału Geodezji ...
50 Ewa Ryzińska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
51 Ewa Skrodzka Referent Wydz. Komunikacji i Transportu
52 Ewa Szymańska Starszy Inspektor PUP w Piszu
53 Grażyna Krzyżańska Specjalista d.s dróg w PZD Pisz
54 Halina Dawid Inspektor Wydziału Geodezji ...
55 Halina Nyczka Pracownik PMOS w Piszu
56 Halina Pańkowska Dyrektor w Zespóle Szkół Drzewnych i Leśnych
57 Hanna Chrzanowska Nauczyciel w SOSW Łupki
58 Hanna Kalinowska Podinspektor w Wydziale Finansowym
59 Ilona Kołakowska-Cieloszczyk Inspektor w Wydz. Ochrony Środowiska ...
60 Iwona Poznańska Nauczyciel Zespołu Szkół nr 1 w Piszu
61 Izabela Sznip Asystent Koordynatora Projektu
62 Jagienka Perlikiewicz Kass Asystent w Muzeum K.I.Gałczyńskiego w Praniu
63 Jakub Grodzki Pomoc Administracyjno-Biurowa Wydz. Promocji ...
64 Jan Zadroga Kier. Sekcji ds. Kontrl-Rozp. PSP w Piszu
65 Janusz Puchalski Inspekrot Powiatowy
66 Jarosław Grądwald Kier. Sekcji ds. Kadrowych PSP w Piszu
67 Jarosław Kubrak
68 Jarosław Marcinkiewicz Podinspektor Rady Powiatu Piskiego
69 Jerzy Maślanik Nadzelnik Wydz. Zagospod. Przestrz. i Budownictwa
70 Joanna Bałdyga Doradca Zawodowy
71 Jolanta Grenda Sekrzetarz Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej
72 Jolanta Pikóra Sekretatiat SPZOZ w Piszu
73 Kamila Siwik kadry
74 Karolina Gorska St. Referent
75 Katarzyna Bańko Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
76 Katarzyna Modzelewska
77 Katarzyna Zdaniewicz-Siwik Z-ca Dyrektora PZEASP
78 Katarzyna Zdaniewicz-Siwik wydz. Edu
79 Konserwator strony Konserwator strony
80 Krystyna Doniec Wicedyrektor Zespółu Szkół Zawodowych w Piszu
81 Krystyna Kowalczyk Sekrzetarz w Zespole Szkół Zawodowych w Piszu
82 Krystyna Ziółkowska Nauczyciel-Bibliotekarz ZSo w Orzyszu
83 Krzysztof Banach Inspektor
84 Krzysztof Zadroga Kierownik Działu Technicznego
85 Leszek Bogdanowicz Naczelnik Wydz. Komunikacji i Transportu
86 Leszek Rakowski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
87 Leszek Skolimowski Dyrektor PZD w Piszu
88 Maciej Chlewicki Dyrektor MOSiR w Piszu
89 Maciej Jasiński Podinspektor Rady Powiatu Piskiego
90 Magda Waszkiewicz Referent w Referacie Zarzadzania Kryzysowego ...
91 Magdalena Kleczkowska PO Dyrektora PCPR w Piszu
92 Magdalena Oświęcimko Koordynator Projektu
93 Magdalena Zielińska referent ds. dróg w PZD Pisz
94 Małgorzata Dąbrowska Referent w Powiatowym Nadzorze Budowlanym w Piszu
95 Małgorzata Krześniewska-Ksepka Inspektor w PZEASiP
96 Małgorzata Oświęcimko Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Piszu
97 Małgorzata Połomska Inspektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa ...
98 Małgorzata Pomichowska Nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących
99 Małgorzata Prusaczyk Samodz. Referent Wydz. Komunikacji i Transportu
100 Małgorzata Zielińska Inspektor w PZEAS
101 Marek Kozikowski Nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych w Piszu
102 Marek Skarzyński Dyrektor SPZOZ w Piszu
103 Marzena Wójcik Inspektor w Wydz. Organizacyjnym
104 Michał Piłat Wicedyrektor Zespółu Szkół Zawodowych w Piszu
105 Mirosław Kołomyjski Nauczyciel w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych
106 Monika Mentel Inspektor w wydz. Organizacyjnym SP
107 Monika Skrzecz Podinspektor Biura Rady Powiatu Piskiego
108 Paula Siwik
109 Paweł Bazydło Dyrektor ZSZ z BP w Piszu
110 Paweł Sienkiewicz Starszy Referent
111 Paweł Śląski Informatyk SPZOZ
112 Przemysław Pupek Informatyk
113 Rafał Wierzbicki Informatyk
114 Roksana Chmura Pracownik Socjalny
115 Ryszard Pawlicki Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształących
116 Sławomir Głuszniewski Nauczyciel Zespołu Szkół nr 1 w Piszu
117 Sławomir Smoktunowicz Z-ca Dyrektora PCKU w Piszu
118 Stanisław Zduniak Dyrektor MOSiR w Piszu
119 Sylwia Piotrowska Kamińska Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa ...
120 Tadeusz Bączyński Asystent w Muzeum K.I.Gałczyńskiego w Praniu
121 Tadeusz Wysocki Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego ...
122 Teresa Fiertek Kier. Admin. - Zespołu Szkół nr 1 w Piszu
123 Teresa Klimaszewska Inspektor Wydziału Geodezji ...
124 Teresa Sochaczewska
125 Tomasz Borkowski Podinspektor Wydz. Promocji
126 Tomasz Borucki Naczelnik Wydz. Gospodarki Nieruchomościami
127 Tomasz Kakowski Inspektor Wydz. Zagospod. Przestrz. i Budownictwa
128 Urszula Mierzejewska Dyrektor PPPP w Piszu
129 Violetta Kossakowska Starszy Inspektor PUP w Piszu
130 Waldemar Zieliński Inspektor Wydz. Komunikacji i Transportu
131 Wiesław Tykocki Dyrektor Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego
132 Wiktor Burzyński Kier. Gospod w Zespole Szkół Nr 1 w Białej Piskiej
133 Wioletta Organiściak Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzysz
134 Wioletta Śląska Zyśk Inspektor PUP w Piszu
135 Włodzimierz Miszczak Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu
136 Wojciech Dudka Administrator/informatyk SPZOZ w Piszu
137 Wojciech Kass Dyrektor Muzeum K.I.Gałczyńskiego w Praniu
138 Zbigniew Zduńczyk Dyrektor w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pisz