BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała nr X/56/19 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2019-2023

2019-06-27 12:44 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr X/56/19 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2019-2023

Przejdź do wiadomości