BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.7.2019

2019-06-25 13:21 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.7.2019

2019-06-28 10:36 - Dodano zapytania do SIWZ (1) w tym zmiana SIWZ (1)

2019-07-04 14:10 - Dodano: Informację o złożonych ofertach

Przejdź do wiadomości