BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

Postępowanie nr SOSW.230.1.2019- Prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych

2019-02-12 13:44 - Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr SOSW.230.1.2019- Prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych

2019-02-20 11:00 - Dodano: Informacja z otwarcia ofert

2019-02-21 10:30 - Dodano: Informacja o wyborze ofert

Przejdź do wiadomości