BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Obwieszczenie w sprawie udzielenia ZWiK Sp. z o. o. Biała Piska pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia we wsi; Kowalewo, Świdry, Rakowo Małe

2011-12-21 12:54 - Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie w sprawie udzielenia ZWiK Sp. z o. o. Biała Piska pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia we wsi; Kowalewo, Świdry, Rakowo Małe

Przejdź do wiadomości