BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Obwieszczenie w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Piszu

2011-11-02 13:01 - Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Piszu

Przejdź do wiadomości