BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za 2019

2020-04-27 12:33 - Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za 2019

Przejdź do wiadomości