BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

Komunikat GINB do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych

2019-07-10 10:20 - Dodanie nowej wiadomości: Komunikat GINB do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych

Przejdź do wiadomości