BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

Oświadczenie majątkowe Doroty Darda - dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu

2019-07-05 08:19 - Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Doroty Dardy - dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu

Przejdź do wiadomości