BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.2.2019

2019-02-08 14:57 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.2.2019

2019-02-18 14:00 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2019-02-25 12:53 - Informacja o wyborze ofert

Przejdź do wiadomości