BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Petycja mieszkańców ul. Jagiełły w Piszu (108 podpisów), złożona 3 października 2017 r. za pośrednictwem p. Łukasza Żółtowskiego dotycząca modernizacji chodnika i ulicy Jagiełły w Piszu

2017-10-09 13:00 - Dodanie nowej wiadomości: Petycja mieszkańców ul. Jagiełły w Piszu (108 podpisów), złożona 3 października 2017 r. za pośrednictwem p. Łukasza Żółtowskiego dotycząca modernizacji chodnika i ulicy Jagiełły w Piszu

2017-11-07 12:26 - Dodano: inf. o sposobie rozpatrywania petycji oraz dodano skan uchwały o trybie prac nad projektem uchwały budżetowej

2017-12-15 15:08 - - zmiana kolejności wyświetlania na stronie

Przejdź do wiadomości