BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.8.2019

2019-06-25 13:45 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.8.2019

2019-06-25 13:45 - Przetarg nieograniczony - PZD.3210.8.2019

2019-07-02 12:44 - PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. postępowania

2019-07-05 10:54 - PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. postępowania

2019-07-05 14:15 - PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. postępowania

2019-07-10 14:04 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2019-07-11 12:37 - ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

2019-07-22 10:27 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2019-07-29 14:16 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Przejdź do wiadomości