BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.6.2019

2019-05-31 14:19 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.6.2019

2019-05-31 14:20 - Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1648N DK nr 58 (Ruciane-Nida) – Wiartel – DK nr 63 (Jeże) w km 34+140 k/m Jeże.

2019-06-06 13:20 - Pytania i odpowiedzi dot. postępowania

2019-06-10 14:19 - Pytania i odpowiedzi dot. postępowania

2019-06-12 13:51 - Odpowiedzi na pytania dot. postępowania

2019-06-24 11:06 - ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Przejdź do wiadomości