BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu/ zmiany nazwiska właściciela pojazdu lub nazwy firmy.

2016-09-07 13:17 - Dodanie nowej wiadomości: 1. Wydanie dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu/ zmiany nazwiska właściciela pojazdu lub nazwy firmy niepowodująca zmiany właściwości miejscowej organ

2016-09-07 13:17 - Edycja wiadomości Wydanie dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu/ zmiany nazwiska właściciela pojazdu lub nazwy firmy niepowodująca zmiany właściwości miejscowej organ

2016-09-07 13:18 - Edycja wiadomości Wydanie dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu/ zmiany nazwiska właściciela pojazdu lub nazwy firmy.

2016-09-07 13:18 - Edycja wiadomości Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu/ zmiany nazwiska właściciela pojazdu lub nazwy firmy.

2020-04-28 07:30 - Edycja wiadomości Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu/ zmiany nazwiska właściciela pojazdu lub nazwy firmy.

Przejdź do wiadomości