BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa hydrantów oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej

2019-03-04 10:03 - Dodanie nowej wiadomości: Przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa hydrantów oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej

Przejdź do wiadomości