BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

ogłoszenie o zamówieniu publicznym ZEAS.231.2.7.2019

2019-02-27 17:15 - Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o zamówieniu publicznym ZEAS.231.2.7.2019

2019-03-16 11:23 - dodano informację z otwarcia ofert

2019-04-04 14:38 - dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przejdź do wiadomości