BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEWIDZIANYCH DO PRZEPROWADZENIA w 2019 r.

2019-01-31 12:39 - Dodanie nowej wiadomości: PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEWIDZIANYCH DO PRZEPROWADZENIA w 2019 r.

2019-10-21 12:33 - Aktualizacja planu zamówień publicznych

Przejdź do wiadomości