BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Postępowanie nr SOSW.230.11.2018- Prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych

2018-12-12 13:40 - Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr SOSW.230.11.2018- Prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych

2018-12-20 10:48 - Dodano: Informacja z otwarcia ofert

2018-12-21 10:50 - Dodano: 1. Informacja o wyborze ofert; 2., Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części 2

2019-01-16 14:47 - Dodano: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części 1

Przejdź do wiadomości