BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.13.2018

2018-11-26 14:11 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.13.2018

2018-12-05 13:49 - Dodano: Informację o złożonych ofertach

2018-12-10 15:19 - Dodano: Informację o wyborze oferty

Przejdź do wiadomości