BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Postępowanie ZSBP.226.4.2018- świadczenie usług pedagoga- doradcy zawodowego

2018-11-08 19:49 - Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie ZSBP.226.4.2018- świadczenie usług pedagoga- doradcy zawodowego

2018-11-19 09:40 - Dodano: Informacja z otwarcia ofert

2018-11-20 22:05 - Dodano: Informacja o wyborze oferty

Przejdź do wiadomości