BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.12.2018

2018-10-29 15:10 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.12.2018

2018-11-06 14:15 - Dodano: Informację o złożonych ofertach

2018-11-15 14:28 - Dodano: Zawiadomienie o wyborze oferty

Przejdź do wiadomości