BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Postępowanie nr ZSBP.226.1.2018- sukcesywna dostawa miału węglowego na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej

2018-09-19 12:23 - Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr ZSBP.226.1.2018- sukcesywna dostawa miału węglowego na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej

2018-09-20 10:07 - Dodano: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

2018-09-27 11:57 - Dodano: Informacja z otwarcia ofert

2018-10-23 12:56 - Dodano: Informacja o wyborze oferty

Przejdź do wiadomości