BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Piskiego za pierwsze półrocze 2018 roku

2018-09-19 10:17 - Dodanie nowej wiadomości: i o przebiegu wykonania budżetu POpinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonej informacjowiatu Piskiego za pierwsze półrocze 2018 roku

Przejdź do wiadomości