BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Informacja o Informacja o unieważnieniu postępowania na prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych cz.2. Numer sprawy: SOSW.230.2.2018

2018-09-10 07:29 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja o Informacja o unieważnieniu postępowania na prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych cz.2. Numer sprawy: SOSW.230.2.2018

Przejdź do wiadomości