BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.8.2018

2018-07-17 15:25 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.8.2018

2018-07-18 09:12 - Dodano: Zał. do SIWZ - wersja edytowalna

2018-07-24 12:29 - Dodano: Zapytania do SIWZ (1) z odpowiedziami

2018-07-24 15:16 - Dodano: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i Zmianę treści SIWZ (1)

2018-07-26 15:09 - Do0dano informację z otwarcia ofert

2018-08-03 12:52 - Dodano: Informację o wyborze oferty oraz unieważnieniu postepowania

2018-08-08 13:33 - Dodano: Inf. o wyborze oferty II

2018-09-05 12:12 - Dodano: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przejdź do wiadomości