BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.15.2018

2018-07-11 14:55 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.15.2018

2018-07-27 14:31 - Informacja o wyborze oferty

2018-08-06 10:35 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przejdź do wiadomości