BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.5.2018

2018-04-17 15:35 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.5.2018

2018-04-24 11:30 - Dodano: Zapytania do treści SIWZ (1)

2018-04-25 12:02 - Dodano: Zapytania do SIWZ (2)

2018-04-27 15:11 - Dodano: Informacja o złożonych ofertach

2018-05-16 13:44 - Dodano: Informację o wyborze oferty

2018-05-29 15:27 - Dodano: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przejdź do wiadomości