BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Postępowanie nr ZEAS.231.2.6.2018- dostawa trenażera do nauki ścinki drzew z wykorzystaniem drewna

2018-03-07 09:48 - Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr ZEAS.231.2.6.2018- dostawa trenażera do nauki ścinki drzew z wykorzystaniem drewna

2018-04-16 11:16 - Dodano: Informacja z otwarcia ofert

2018-05-18 13:17 - Dodano: Informacja o wyborze oferty

Przejdź do wiadomości