BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.2.2018

2018-02-12 13:53 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.2.2018

2018-02-20 11:54 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2018-02-27 14:05 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

2018-03-07 14:53 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przejdź do wiadomości