BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.1.2018

2018-01-18 15:24 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.1.2018

2018-01-22 14:09 - Pytania i odpowiedzi do SIWZ; Projekt umowy - po modyfikacji

2018-01-26 11:22 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2018-01-26 14:40 - INFORMACJA O WYBORZE OFERT

2018-02-02 14:23 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przejdź do wiadomości