BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia na terenie Gospodarstwa Rolnego w Oblewie

2005-06-13 13:38 - Dodanie nowej wiadomości: w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia na terenie Gospodarstwa Rolnego w Oblewie

Przejdź do wiadomości