BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2018-2023

2017-11-29 13:27 - Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2018-2023

Przejdź do wiadomości