BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu- ZEAS.231.4.52.2017- wykonanie zagospodarowania terenu jako inwestycja w branżowe szkolnictwo zawodowe

2017-11-21 14:12 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu- ZEAS.231.4.52.2017- wykonanie zagospodarowania terenu jako inwestycja w branżowe szkolnictwo zawodowe

2017-12-04 15:01 - Dodano: 1. Zapytanie do treści SIWZ 1 z odpowiedziami; 2. Zmiana treści SIWZ 1

2017-12-04 15:09 - Dodano: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

2017-12-04 15:17 - Dodano: 1. zmiana treści SIWZ 2; 2. Profil przyłącza kanalizacyjnego; 3. Sposób wykonania odwodnień miejscowych

2017-12-06 14:33 - Dodano: Informacja dotycząca odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ 1

2017-12-12 15:47 - dodano informacje z otwarcia ofert

Przejdź do wiadomości