BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.8.2017

2017-11-15 11:08 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.8.2017

2017-11-17 12:38 - Dodano: Zapytania do treści SIWZ (1)

2017-11-23 13:10 - Dodano: Informację z otwarcia ofert

2017-11-27 15:07 - Dodano: Zawiadomienie o wyborze oferty

2017-12-18 14:36 - Dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przejdź do wiadomości