BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu- ZEAS.231.4.51.2017- dostawa żurawia leśnego, przyczepy do trzebieży z żurawiem i ostrzałki elektrycznej

2017-11-14 11:23 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu- ZEAS.231.4.51.2017- dostawa żurawia leśnego, przyczepy do trzebieży z żurawiem i ostrzałki elektrycznej

2017-11-22 14:05 - Dodano: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części 1, Części 2 i Części 3

Przejdź do wiadomości