BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.36.2017

2017-10-04 14:22 - Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.36.2017

2017-10-10 15:28 - zmieniono ogłoszenie o zamówieniu, SIWz i Formularz ofertowy

2017-10-13 13:17 - dodano informację o zmianie ogłoszenia i treści SIWZ

2017-10-19 15:30 - dodano informację z otwarcia ofert

2017-11-03 15:50 - dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przejdź do wiadomości