BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu- ZEAS.231.4.28.2017

2017-09-28 09:50 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu- ZEAS.231.4.28.2017

2017-10-20 12:35 - Dodano: Zmiana treści SIWZ 1

2017-11-06 14:20 - dodano informację z otwarcia ofert

2017-11-10 12:46 - Dodano: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Przejdź do wiadomości