BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.15.2017

2017-08-01 18:13 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.15.2017

2017-08-14 14:12 - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

2017-08-17 09:59 - Pytania i odpowiedzi do SIWZ

2017-08-22 12:42 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2017-08-25 11:53 - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

2017-09-13 10:36 - Ogłoszenie o udzieleniu zammowienia

Przejdź do wiadomości