BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu- ZEAS.231.4.10.2017

2017-07-10 15:23 - Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.12.2017

2017-07-19 14:28 - Informacja o wyborze oferty

2017-07-19 14:35 - informacja z otwarcia ofert

Przejdź do wiadomości