BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu- ZEAS.231.4.12.2017

2017-07-11 15:13 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu- ZEAS.231.4.12.2017

2017-07-12 11:12 - Dodano: Zmiana treści SIWZ 1

2017-07-12 11:19 - Dodano: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

2017-07-12 14:07 - Dodano: 1. Zmiana treści SIWZ 2; 2. wiata_E_1

2017-07-13 14:59 - Dodano: 1. Zmiana treści SIWZ 3; 2. Uszczegółowienie opisu technologicznego budowy budynku warsztatów szkolnych

2017-07-14 09:57 - Dodano: Zapytanie do treści SIWZ 1 z odpowiedzią

2017-07-19 10:16 - Dodano: Zapytanie do treści SIWZ 2 z odpowiedzią; 2. Obliczenia dot. oświetlenia- budynek warsztatów szkolnych, 3. Obliczenia dot. oświetlenia- budynek warszt.- magazynowy

2017-07-19 15:25 - Dodano: Zapytanie do treści SIWZ 3 z odpowiedzią i zmianą treści SIWZ 4

2017-07-21 09:18 - Dodano: 1. Udostępnienie części załączników do SIWZ w wersji edytowalnej, 2. Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

2017-07-26 11:39 - Dodano: Informacja z otwarcia ofert

2017-07-26 13:22 - Dodano: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części 2 i Części 3

2017-08-03 14:07 - Dodano: Informacja o wyborze oferty

Przejdź do wiadomości