BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Informacja o wycofaniu zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt e Prawa budowlanego

2017-03-20 13:53 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wycofaniu zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt e Prawa budowlanego

Przejdź do wiadomości