BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

2017-01-11 11:15 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Przejdź do wiadomości