BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt b oraz c Prawa budowlanego

2017-01-05 14:52 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniua budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt c Prawa budowlanego

Przejdź do wiadomości