BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.5.2015

2015-12-02 11:38 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.5.2015

2015-12-10 14:48 - Dodano: zawiadomienie o wyborze oferty

2015-12-11 13:33 - Dodano: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przejdź do wiadomości